Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky:n työyksiköissä toteutuu vuosittain ammatillisia harjoittelujaksoja, joissa terveysalan opiskelijoita perehdytetään ja ohjataan ammattiin. Harjoittelujaksojen ohjaajina toimivat terveyskeskuksen työntekijät

Riihimäen terveyskeskus kerää opiskelijaohjauksen laadusta vuosittain palautetta CLES-mittarilla (©Mikko Saarikoski).

Arviot vuoden 2017 opiskelijaohjauksesta on nyt saatu ja tulokset näyttävät hyviltä! Arvosanoja annettiin asteikolla 0 – 10 ja suurimmat aihealueet oli ryhmitelty kokonaisuuksiksi. Vastauksia saatiin 66 kpl.

Opiskelijat kokivat, että opiskelijaohjaus ja perehdytys oli kiitettävää (keskiarvo 8,89). Ohjaussuhteen toimivuus koettiin myös kiitettäväksi (keskiarvo 9,2). Työyksikön ilmapiiri koettiin opiskelijamyönteiseksi ja kannustavaksi (keskiarvo 8,76). Kehittämisen varaa opiskelijat näkivät olevan työyksikön ja opettajan välisessä yhteistyössä.

Vuosi 2017 on jo toinen peräkkäinen vuosi, kun palautteet opiskelijaohjauksesta ovat näinkin huomattavan hyviä. Meillä on hyvä ja opiskelijamyönteinen henkilökunta!

Tutustu opiskelijaohjauksen laatukyselyn tuloksiin täältä: Opiskelijapalaute 2017

Julkaisemme valtakunnalliset opiskelijaohjauksen laatukyselyn vertailutiedot myöhemmin.