Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Toimintaohje rottahavainnon yhteydessä

Rotat ovat pääsääntöisesti ilta- ja yöeläimiä. Ihminen havaitsee yleensä useimmin niiden aiheuttamat ongelmat kuin näkee itse tuholaiseläimen. Rotta voi olla kantajana monille haitallisille ja tarttuville taudeille, joista voi olla sekä haittaa että jopa vaaraa ihmisille ja lemmikkieläimille.

Rotat liikkuvat ravinnon perässä, joten niiden näkyminen asutuksen keskellä voi olla merkki huonosti hoidetusta jätteen säilytyksestä, lintujen tai siilien ruokinnasta tai maahan jääneistä omenoista sekä muista vastaavista syömäkelpoisista asioista. Ravinto- ja suojapaikat saavat rottakannan lisääntymään. Hetkellinenkin suotuisa olosuhde nostaa merkittävästi rottien lukumäärää alueella!

Toimenpiteet

 Huomiota kannattaa erityisesti kiinnittää jätteiden käsittelyyn. Jätehuolto kannattaa järjestää siten, että haittaeläimet eivät pääse jäteastioihin ja että astiat pidetään ehjinä ja puhtaina. Tonttien tulee olla yleisilmeeltään siistejä ja rakennukset asianmukaisessa kunnossa, tällä estetään rottien pesintään alueella.

Tuhoeläinongelman ehkäisy ja poistaminen on kiinteistönomistajan vastuulla. Jos alueella on havaintoja rotista, lintujen ruokinta kannattaa lopettaa. Rotan pyydyksiä ja karkotteita myydään kuluttajille ja niiden käytössä tulee noudattaa pakkauksen ohjeistusta. Niistä ei saa koitua haittaa muille eläimille tai lapsille. Loukkuja tulee seurata päivittäin. Myrkyttäminen on uuden EU- lainsäädännön myötä jätettävä ammattilaisille.

Tuhoeläinten mahdolliset havainnot ilmoitetaan talonyhtiössä isännöitsijälle tai kiinteistönomistajalle.

Toimenpiteitä vaativaa terveyshaittaa ei yleensä tule yksittäisen rottahavainnon perusteella. Havaintojen lisääntyessä tulee olla yhteydessä terveydensuojeluviranomaiseen. Mikäli terveyshaitta todennetaan, voi terveydensuojeluviranomainen velvoittaa asianomaisen hävittämään rotat alueelta.

Lisätietoja
Terveysvalvonnan yhteystiedot
Ohje lintujen ruokinnasta