Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Yhtymähallitus päätti keskiviikkona 14.11.2018 sairaalan tulosalueen osastotoiminnan kehittämisestä. Osastojen sairaansijoja vähennetään kahdeksalla sairaansijalla 1.1.2019 alkaen. Terveyskeskuksessa on tämän jälkeen 52 sairaansijaa. Vähentäminen toteutetaan siten, että Penttilänkatu 5:ssä sijaitseva osasto lakkautetaan ja potilaspaikkoja lisätään Riihimäen sairaalassa sijaitseville osastoille. Näistä muodostuu kaksi uutta 26-paikkaista osastoa.

Henkilökohtaiset yhteistoimintaneuvottelut pidettiin kaikille sairaalan tulosalueen 82 työntekijälle. Ketään ei tarvitse irtisanoa, mutta henkilöresurssia suunnataan uudelleen. Osaston lakkauttamisen myötä kotiin annettavia palveluita vahvistetaan. Henkilöstöresurssia vahvistetaan mm. kotisairaanhoidossa ja geriatrian poliklinikalla, ja henkilöstöä siirretään avoimiin toimiin mielenterveys- ja päihdeyksikköön ja kiireellisen hoidon yksikköön. Osaston lakkauttamisella on vaikutuksia myös tukipalveluihin ja esimerkiksi siivouksen henkilöstömitoitukseen.

Sairaalan tulosalueen ylihoitaja Susanna Hurme: ”Yhteistoimintaneuvottelut olivat iso ja raskas prosessi koko henkilöstölle. Henkilöstö oli kyllä ymmärtänyt, että asialle pitää tehdä jotain, koska potilaita on ollut osastoilla vähän tänä vuonna. Olen kuitenkin iloinen siitä, että neuvottelut käytiin henkilöstön kanssa hyvässä yhteishengessä, ja että irtisanomisilta vältyttiin. Tässä rakenteellisessa muutoksessa oli nyt myös mahdollista suunnata henkilöstöresurssia sinne, missä sille on selkeä lisätarve.”

Yhtymäjohtaja Jussi Savola: ”Yhtymähallituksen päätös antaa hyvän kuvan kuntayhtymän kyvystä reagoida nopeasti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Potilaspaikkojen kysyntä väheni kuluvana vuonna ja tähän muutokseen vastattiin nopeasti. Talouden ja säästöjen aikaansaamisen näkökulmasta päätös yhden osaston lakkauttamisesta oli merkittävä. Sekä kuntayhtymän toimintakulut että jäsenkuntamaksut pienenevät selvästi ensi vuonna. Olen myös erittäin tyytyväinen siitä, että henkilöstön irtisanomisilta vältyttiin.”

Toiminnallisesti muutos on suuri ja kahden uuden osaston suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on, että suunnitelma on valmis joulukuun puoliväliin mennessä ja uudet osastot toiminnassa tammikuussa 2019.

Lisätiedot:

yhtymäjohtaja Jussi Savola, p. 040 330 5512
sairaalan tulosalueen ylihoitaja Susanna Hurme, p. 040 330 5875