Seksuaalisuus ja seksuaaliterveys, mitä se on?

Seksuaalisuus on hyvin yksilöllinen asia. Se kuuluu erottamattomana osana ihmisyyteen. Suurin osa ihmisistä kokee seksuaalisuuden merkitykselliseksi, mutta osalle asia on toisarvoinen elämässä. Seksuaalisuuteen voi kuulua seksi eli seksuaalinen toiminta, mutta se on paljon muutakin. Siihen sisältyvät seksuaalinen kehitys ja suuntautuminen, biologinen sukupuoli, sosiaalinen sukupuoli-identiteetti sekä lisääntyminen.
Seksuaalisuus on ihmisestä itsestään kumpuava ominaisuus jota kukaan muu ei voi määritellä. Se muuttuu elämän eri vaiheissa ja voi joskus aiheuttaa hämmennystä tai ahdistusta. On tärkeää, että voi olla oman itsensä kanssa sinut ja että seksuaalisuudesta voi puhua jonkun kanssa. Parhaimmillaan seksuaalisuus voi olla suuri voimavara elämässä ja terveyttä edistävä asia.

Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee seksuaaliterveyden seksuaalisuuteen liittyväksi kehollisen, tunteellisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi. Hyvä seksuaaliterveys edistää muuta terveyttä. Sen edellytys on positiivinen ja kunnioittava asenne seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin. Seksuaaliterveyteen kuuluu mahdollisuus nauttia seksuaalisuudesta ilman pelkoa, painostusta tai syrjintää. Jokaisella on oikeus toteuttaa oman seksuaalisen suuntautumisensa mukaista seksuaalisuutta ja määrätä itse omasta kehosta, samalla kunnioittaen muiden oikeuksia.

Seksuaali- ja lisääntymisterveys kulkevat käsikädessä.

Hyvä seksuaali- ja lisääntymisterveys tarkoittaa

  • Kykyä nauttia kaikkia osapuolia tyydyttävistä seksuaalisista suhteista
  • Olla sinut oman seksuaalisuutensa kanssa
  • Mahdollisuutta olla altistumatta seksuaaliselle kaltoinkohtelulle
  • Suojaa seksitaudeilta
  • Onnistunutta raskauksien suunnittelua ja ehkäisyä
  • Mahdollisuutta turvallisiin raskauksiin ja synnytyksiin