Suun terveyden huomioiminen hoito- ja palvelusuunnitelmassa

Riihimäen seudun terveyskeskuksen Suun terveydenhuolto panostaa ikäihmisten suun hoitoon ennaltaehkäisevästi. Suun sairaudet ja yleisterveys vaikuttavat toinen toisiinsa.

  • Kotihoidon asiakkailla joille on tehty hoito- ja palvelusuunnitelma, sekä pitkäaikaishoidon päätöksen saaneilla henkilöillä on mahdollista saada suuhygienistin tekemä suun terveystarkastus ja/tai yksilöllistä suun kotihoidon ohjausta.
  • Mahdollisuutta tarjotaan hoito- ja palvelusuunnitelman teon yhteydessä, kyselykaavakkeella.
  • Henkilön on mahdollista saada aika suuhygienistille Suun terveydenhuollon vastaanotolle tai suuhygienisti saapuu sovitusti kotikäynnille (edellyttää liikuntaestettä), suun terveystarkastus käynti on ilmainen.
  • Palvelulla pyritään parantamaan sosiaali- ja terveysministeriön ja kuntaliiton laatimaa ikäihmisten laatusuosituksen toteutumista.
  • Laatusuosituksen tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (nk. vanhuspalvelulaki) toimeenpanoa.

Tavoitteena

  • Lisätä ikäihmisten suun terveyttä ja toimintakykyä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän alueella.
  • Saada suun terveystarkastus osaksi kokonaisvaltaista terveydentilan kartoitusta.
  • Kehittää yhteistyötä sosiaalihuollon, kotisairaanhoidon, kotipalvelun, pitkäaikaishoitoa tarjoavien laitosten ja suun terveydenhuollon välillä koko kuntayhtymän alueella.