Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä pyytää kokonaistarjousta vakuutusturvasta. Hankintayksikkö on valtakirjalla meklarin hoidossa. Hankinta tehdään kokonaispalveluna.

Tässä tarjouspyynnössä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymästä käytetään termiä hankintayksikkö tai tilaaja ja tarjouksen tekijästä tarjoaja. Sopijapuolilla tarkoitetaan Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymää ja palveluntarjoajaa.

Hankintayksikön luonne: Alue- tai paikallistason virasto/laitos
Hankintalaji: Palvelut
Hankintamenettely: Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä: Ei
Tarjouksen valintaperuste: Pisteytys kokonaishankinnan mukaan
Tarjouksen antotapa: Tarjouksen tiedot annetaan hankinnan kohteen syöttölomakkeella
Määräaika: 14.6.2018 13:00:00

https://tarjouspalvelu.fi/riihimaki/?id=185020