Kuntoutuksen ja sairaanhoidon asiakastyöhön kuuluu aina olennaisena osana myös kaikenikäisten kuntalaisten terveyden edistäminen.