Ajankohtaista

>> Tiedote terapiapalvelun tuottajille koronavirusepidemiatilanteessa

Lääkinnällinen kuntoutus tarkoittaa arjessa selviytymistä edistäviä kuntoutus- ja apuvälinepalveluja, joita voi saada vamman tai sairauden vuoksi. Kuntoutuksen avulla ylläpidetään ja parannetaan asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen potilaiksi määritellään henkilöt, joilla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista arjen toiminnoista tai joiden kuntoutustarve on jatkuva.

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista päättää kuntoutustyöryhmä. Maksusitoumusten ja palvelusetelien myöntämisen edellytyksenä on terveydenhuollon ammattilaisen laatima kuntoutussuunnitelma, jossa on määritelty kuntoutuksen tarve, tavoitteet sekä sisältö.

Terveyskeskuksessa toimii kaksi kuntoutustyöryhmää. Aikuisten kuntoutustyöryhmä vastaa terapioiden sekä apuvälineiden päätöksistä. Lasten kuntoutustyöryhmä vastaa lasten terapioiden päätöksistä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella hankituista ostopalveluista yli 18 v asiakas maksaa omavastuuosuuden, joka on 11,40 €/käynti. Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksia ja palveluseteleitä ei myönnetä jo hankituista tai saaduista palveluista.

Palvelusetelin sääntökirja
(Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen ja jalkaterapian palveluseteli käytössä 1.1.2020 alkaen)

Yhteystiedot

Aikuisten kuntoutustyöryhmä

Yhteyshenkilö p. 019 758 5520 (takaisinsoitto)

Toimistosihteeri p. 019 758 5644 (laskutus)
ma – pe  klo 9.30 – 14.00
Kallionkatu 10, 11100 Riihimäki