Lasten puheterapiassa tutkitaan ja kuntoutetaan lapsia, joilla on puheen, kielenkehityksen ja kommunikoinnin vaikeuksia. Tavoitteena on leikin ja yhteisen toiminnan kautta ehkäistä ja lieventää kommunikoinnin häiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kehityksen ongelmia, ja siten tukea lapsen ja hänen ympäristönsä välistä vuorovaikutusta.

Lapsi tulee ensin puheterapiatarpeen arviointiin. Näitä käyntejä voi olla useampia riippuen lapsen iästä ja lähetteen syystä (yleensä 2- 3 arviointikertaa).  Puheterapeutin tehtävänä on arvioida, onko kyseessä normaali, viivästynyt vai poikkeava puheen- ja kielenkehitys. Arviointikäyntien jälkeen puheterapeutti yhdessä vanhempien ja muun lähiympäristön kanssa suunnittelee ja toteuttaa lapsen kehityksen tueksi tarvittavia tukitoimia ja kuntoutusta. Puheterapiatarve määräytyy yksilöllisesti lapsen tuentarpeen mukaisesti.

Aikuisten puheterapia painottuu neurologisiin puheongelmiin ja äänihäiriöihin. Puheterapiassa arvioidaan asiakkaan kommunikointikykyä ja kielellisen kanssakäymisen edellytyksiä. Terapialla pyritään puheen ja muiden kielellisten toimintojen vahvistamisen lisäksi ylläpitämään ja kehittämään monipuolisia kommunikointitaitoja ja tukemaan selviytymistä elämässä.

Yhteystiedot ja puhelinajat

Johanna Lahtinen:
keskiviikko klo 12 – 13
p. 019 758 5787
Virkavapaalla 10.8.2022 – 31.1.2023.

Riitta Majatsalo:
tiistai 14.00 – 14.30
p. 019 758 5755

Sinikka Kokko:  
keskiviikko klo 12.30 – 13.00
p. 019 758 5803

Elina Anttila:
p. 040 489 0767
tiistai klo 12–12.30

Jos lapsestanne on tullut lähete puheterapiaan, puheterapeutti ottaa teihin yhteyttä.

Puheterapeutti Riitta Majatsalo ottaa vastaan lasten ohella myös aikuisasiakkaita (AVH-potilaat, afaattiset ihmiset, äänihäiriöasiakkaat, EI NIELEMISHÄIRIÖT!) yhtenä päivänä viikossa.

Käyntiosoite

Kallionkatu 10-16 E, Riihimäki 11100
HUOM! Sisäänkäynti E-oven kautta

Kartta Riihimäen terveyskeskuksesta johon on merkitty henkilokunnan ja asiakkaiden pysäköintipaikat ja sisäänkaynnit
Pysäköinti Riihimäen terveysasemalla
Tietoa ja materiaalia

Taaperokielen ABC
R-äänteen harjoitteluohje
S-äänteen harjoitteluohje
L-äänteen harjoitteluohje
Ideoita RLS-harjoitteluun

Tietoa pienten lasten kielenkehityksen tukemisesta

http://papunet.net/tietoa/fileadmin/muut/Esitteet/Vuorotellen.pdf
Aivoliiton julkaisuja kielelliseen erityisvaikeuteen liittyen

Ääniharjoitusohjeita

ohjausmateriaalia-foniatrian-potilaille

Hyödylliset linkit

Aivoliiton yksilöchat-palvelu