Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistus tulee voimaan 1.7.2021. Uudistettu asiakasmaksulaki laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Uusia maksuttomia palveluja ovat jatkossa esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa.

Terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta maksujen periminen on mahdollista 18 vuotta täyttäneeltä.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen asiakasmaksut, voimassa 1.7.2021 alkaen


Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) muutokset (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 1201/2020) tulevat voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.

Lisätietoa asiakasmaksulain uudistuksesta:

Asiakasmaksulaki uudistuu – lakimuutokset voimaan 1.7.2021, https://stm.fi/-/asiakasmaksulaki-uudistuu-lakimuutokset-voimaan-1.7.2021-

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain osittaisuudistus, https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakasmaksulain-osittaisuudistus

Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallituksen päätös 80 §/16.6.2021