Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Ylihammaslääkäri Kirsi Peltola-Haavisto Riihimäen seudun terveyskeskuksen suun terveydenhuolto on kehittynyt ja vahvistunut laajasti viimeisen kymmenen vuoden ajalla.

Vuosikymmenen alussa vallitsi vakava valtakunnallinen hammaslääkäripula. Ostopalvelufirmojen toiminta eli kulta-aikaansa: Kuopion ja Turun hammaslääketieteelliset oppilaitokset oli lopetettu ja vain Helsingin ja Oulun yliopistoissa oli enää hammaslääkärikoulutusta. Myöhemmin tunnustettiin, että oppilaitosten lopetus oli virhe ja hammaslääketieteen koulutus aloitettiin uudelleen molemmissa yliopistoissa.

Lopen hammashoitola oli kokonaisulkoistettu kaupalliselle toimijalle vuoteen 2012 asti, jolloin hoitolan hallinnointi siirtyi takaisin kuntayhtymälle. Jonkin aikaa Lopella työskenteli vielä ulkoistuksen purun jälkeenkin pari vuokrafirman hammaslääkäriä. Tällä hetkellä Lopen hammashoitolan tilanne on erinomainen: hoitolan henkilökunta on lähialueella asustavia kuntayhtymän vakituisia työntekijöitä ja asiakastyytyväisyys on huipputasoa.

Hammaslääkäripulasta johtuen myös Riihimäen terveyskeskuksen suun hoidon arkipäivystys oli ulkoistettu vuoden 2013 loppuun asti. Nykytilanteessa suun hoidon arkipäivystyksestä vastaa suurelta osin kokenut terveyskeskushammaslääkäri, joka on työssään keskittynyt suun hoidon ensiapuun, ensiavun jatkohoitoihin ja suukirurgiaan. Suun hoidon ensiapuaikoja on myös tarjolla päivittäin sekä Lopella että Hausjärvellä.

Suun hoidon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys keskitettiin vuonna 2016 maakunnallisena yhteistyönä Kanta-Hämeen keskussairaalan tiloihin. Ennen vuotta 2016 viikonloppupäivystys oli vuoroviikoin sairaanhoitopiirin eri kunnissa. Vuodesta 2016 suun hoidon viikonloppupäivystystä Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hyödyntänyt keskimäärin 4-5 Riihimäen, Lopen tai Hausjärven asukasta viikonloppua kohden. Kysyntä on pysynyt yllättävänkin samanlaisena vuosien ajan.

Lakisääteinen suun hoidon arki-iltapäivystys järjestettiin niin ikään maakunnallisena yhteistyönä vuonna 2016 Kanta-Hämeen keskussairaalaan erikoissairaanhoidon toimintana. Tätä ennen iltapäivystystä ei ollut. Suusairauksien poliklinikalle lisättiin yksi hammaslääkärin virka muun muassa juuri suun hoidon arki-iltapäivystystä varten.

Vuosikymmenen puolivälissä Penttilänkadun tilat Riihimäellä vapautuivat suun terveydenhuollon käyttöön, kun yleisterveydenhuollon toimijoita siirtyivät Riihimäen sairaalaan. Sekä entiselle Kontiontien hammashoitolalle että Peltosaaren hammashoitolalle varustettiin uudet erinomaiset tilat Riihimäen terveysasemalle. Samassa yhteydessä suun hoidon välinehuollon tiloja voitiin laajentaa ja keskittää pääosin Riihimäen terveysasemalle. Välinehuollon keskittäminen mahdollistaa asianmukaisten nykyvaatimusten täyttävien laitteiden järkevän hankinnan ja käytön. Suun terveydenhuollon välinehuoltotiimi hoitaa myös kuntayhtymän muiden tulosalueiden välinehuoltoa.

Hausjärven hammashuolto on keskittynyt Oitin hammashoitolaan Lehtimajoille. Uudet tilat remontoitiin vuonna 2017. Samana vuonna Ryttylän hammashoitola siirtyi Oittiin.

Vuosikymmenen alussa pahimman hammaslääkäripulan aikana Riihimäen terveyskeskuksessa suunniteltiin kuntayhtymän alueen lasten ja nuorten suun hoidon määräaikaistarkastukset ja niiden toteuttamiskäytännöt: lasten ja nuorten suun hoidon tarkastuskutsujen hoito keskitettiin yhdelle vastuuhammashoitajalle, joka on organisoinut lasten ja nuorten hoitoon kutsumisen koko vuosikymmenen ajan. Vuosikymmenen alussa lasten ja nuorten suun tarkastukset ja ennalta ehkäisevä hoito siirrettiin valtaosin suuhygienisteille, jolloin hammaslääkärikapasiteettia vapautui enemmän aikuishammashoitoon, johon tarvittiin kipeästi lisäresurssia. Lasten suun terveys on parantunut vuosikymmenen alusta, kun sitä mitataan 12-vuotiaiden hammasterveyden osalta. Käypä hoito-suositusten perusteella voidaan kuitenkin epäillä, että teini-ikäisten hammasterveydessä ei ole tapahtumassa edistymistä yhtä paljon kuin nuorempien ikäluokkien hammasterveydessä. Teini-ikäisten hammasterveyteen on panostettava erityisesti jatkossa.

Aikuisten suun kokonaishoitoon jonotettiin useampia kuukausia vuosikymmenen alussa . Pitkien hoitojonojen purkamiseksi suun terveydenhuollossa aloitettiin ns ”hyvä vastaanotto-projekti”. Aikuisasiakkaiden tutkimus- ja puolikiireellisen aikojen kysyntää alettiin mitata päiväkohtaisesti. Hammaslääkäreiden ajanvarauskirjat suunniteltiin täsmästi tehtyjen mittausten mukaan. Samalla otettiin systemaattisesti käyttöön ns hoitovälimääritykset: hoitojakson aikana asiakkaalle määrätään yksilöllisesti seuraava tutkimusajankohta hammaslääkärille ja suuhygienistille. Selkeällä toimintamallin soveltamisella ja terveyskeskushammaslääkäreiden erinomaisella ammattitaidolla ollaan päästy tilanteeseen, jossa nykyään aikuispotilaan odotusaika kiireettömään suun kokonaishoitotutkimukseen on noin 30 päivää.

Suun hoidossa ajanvarausta on perinteisesti kuormittanut hampaan ”lohkeamat”: Monesti asiakkaan ongelma on ainoastaan pienehkö hampaan lohkeama. Vuonna 2017 suun terveydenhuollossa perustettiin ns lohkeamaklinikka: hammaslääkäri työskentelee kahdessa hoitohuoneessa, molemmissa huoneissa on hoitaja ja hammaslääkäri siirtyy joustavasti huoneesta toiseen hoitamaan nopeasti paikattavan lohkeaman. Hammashoitaja vastaa potilaan asettelusta valmiiksi, esitietojen kysymisestä ja lopputoimista. Näin hammaslääkärin on mahdollista toimia varsin nopealla tahdilla.

Hampaiden lohkeamiset, varsinkin jos niitä sattuu potilaan kohdalle toistamiseen, ovat kuitenkin usein merkkinä siitä, että tavanomainen paikkaus ei ole enää oikea eikä kustannustehokas hoitomuoto. Tällöin tarvitaan avuksi hammasprotetiikkaa, useimmin hampaiden ”kruunutuksia”. Riihimäen terveyskeskuksessa vaativa hammasprotetiikka on keskitetty erikoisosaajille. Vuonna 2018 saatiin vakituiseen toimeen protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri ja tänä vuonna aloitettiin protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkärikoulutus oman erikoishammaslääkärin ohjauksessa. Kuntayhtymän jäsenkuntien vanhenevalla väestöllä on runsaasti tarvetta erilaiseen hammasprotetiikkaan. Terveyskeskuksen erikoishammaslääkärikoulutus yhteistyössä Turun Yliopiston kanssa vahvistaa terveyskeskuksen protetiikan ja purentafysiologian osaamistasoa sekä tukee ja helpottaa osaltaan perushammaslääkäreiden tekemiä hoitopäätöksiä ja hoitoja.

Riihimäen terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa ei ole enää hammaslääkäripulaa, päinvastoin, toimiin on ollut jo vuosia hakijoita. Sen sijaan erikoishammaslääkärien rekrytointi erityisesti oikomishoidon alueella on vaikeaa valtakunnallisen erikoishammaslääkäripulan takia. Siksi Riihimäen terveyskeskuksessa aloitettiin vuonna 2017 oikojaerikoishammaslääkäreiden koulutus yhteistyössä Helsingin Yliopiston kanssa. Tähän mennessä on koulutettu terveyskeskusjakson (1,5 vuotta) osalta kaksi erikoishammaslääkäriä ja parhaillaan koulutuksessa on kaksi erikoishammaslääkäriksi opiskelevaa hammaslääkäriä. Erikoistuvien hammaslääkäreiden koulutuksesta vastaa terveyskeskuksen pitkäaikainen oikomishoidon apulaisylihammaslääkäri.

Kymmenen vuoden aikajanalla terveysteknologiassa ja sähköisessä asioinnissa on tapahtunut huikeaa edistymistä: muun muassa potilastietojärjestelmä sinänsä on uusiutunut rakenteellisesti, valtakunnallisesta Kanta-arkistosta asiakkaat voivat itse nähdä terveystietonsa, ajanvarauksesta lähtee ennen hoitoaikaa asiakkaalle tekstiviestimuistutus, asiakastyytyväisyyttä kysytään kännykkäsovelluksella hoitotilanteen jälkeen, nettiajanvaraus ja ajan peruutus netissä on mahdollista, perinteisen röntgenkuvauksen lisäksi tietokonetomografia-kuvaus on käytössä.

Kymmenen vuoden aikana Riihimäen seudun terveyskeskuksen suun hoidossa on päästy hankalasta hammaslääkäripulasta ja ruuhkatilanteesta laadukkaaseen suun hoidon tuottamiseen, jota viestittää osaltaan hyvä asiakastyytyväisyys.

Eläkkeelle jäädessäni kiitän lämpimästi Riihimäen seudun terveyskeskuksen työtovereita yhteistyöstä kymmenen vuoden aikana.

Toivotan Riihimäen terveyskeskuksen työtovereille hyvää jatkoa työelämässä ja myös muussa elämässä!

Terveisin Kirsi


Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä toivottaa

Kirsille ihania eläkepäiviä!