Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Tiedote 8.1.2019

Pihlajalinna ja Lopen kunta ovat tiedottaneet terveysaseman perustamisesta Lopen kunnan alueelle. Terveysasema tuottaa loppilaisille kiireettömiä perusterveydenhuollon palveluja. Palvelun käyttö edellyttää terveysaseman valitsemista.

Kuntalaisilla on lakisääteinen oikeus kerran vuodessa valita perusterveydenhuollostaan vastaava terveyskeskus. Valinnan seurauksena kuntalainen vaihtaa kaikki terveyskeskuksen kiireettömät palvelut kuten:

  • lääkäri- ja hoitajavastaanotot
  • suun terveydenhuollon vastaanotot (hammaslääkäri, suuhygienisti)
  • fysioterapeutin, jalkaterapeutin, puheterapeutin ja toimintaterapeutin vastaanotot
  • terveyskeskuksen mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • neuvolan vastaanotot
  • apuväline- ja hoitotarvikejakelun sekä
  • lyhytaikaisen osastohoidon.

Vaihto ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, pitkäaikaista laitoshoitoa eikä kotisairaanhoitoa.

Yhtymäjohtaja Jussi Savola: ”On ensiarvoisen tärkeää, että jokainen ymmärtää, mitä terveyskeskuksen vaihtaminen omalla kohdalla tarkoittaa ja mitä seurauksia valinnalla on. Jos esimerkiksi Lopen kunnan asukas valitsee Hattulan kunnan terveyskeskuksen (= Pihlajalinnan) perusterveydenhuollon palvelujen tuottajaksi, tämä tarkoittaa mm. sitä, ettei tällaisella henkilöllä ole enää mahdollisuutta käyttää esimerkiksi kuntayhtymän suun terveydenhuollon palveluita tai neuvolapalveluita. Nämä palvelut on jatkossa haettava Hattulan kunnasta.”

Kiireellistä sairaanhoitoa on annettava sitä tarvitsevalle potilaalle hänen valinnastaan ja asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista.

Johtajaylilääkäri Olli Huuskonen: ”Kiireellinen hoito ei tarkoita esim. normaalin flunssan tai mahataudin hoitoa ja näihin mahdollisesti liittyvien sairauslomatodistuksen kirjoittamista eikä esim. hampaan lohkeaman hoitoa. Peukalosääntönä voi pitää, että jos asiakas pystyy soittamaan ja odottamaan varattua akuuttiaikaa kotona puoli päivää, ei sairauden puolesta ole välttämätöntä hoitaa asiaa Lopella tai Riihimäellä, vaan aika voidaan varata myös Parolan terveysasemalle Hattulaan.”

Ennen valintapäätöksen tekemistä kannattaa ottaa selvää, missä terveyspalvelut käytännössä järjestetään. Esimerkiksi lyhytaikaisen osastohoidon tai neuvolapalvelun sijainnilla voi olla merkitystä vaihtajalle, jollei niitä ole saatavissa omassa kunnassa tai sen läheisyydessä vaihdon seurauksena. Lopuksi kannattaa vielä kiinnittää huomiota hoidon saatavuuteen ja mahdollisiin jonotusaikoihin. Esim. suun terveydenhuollossa on suuria hoitoon pääsyn eroja, samoin joissakin terapiapalveluissa.

Kuntayhtymän omaan toimintaan Pihlajalinnan ratkaisulla Lopen kunnassa ei ole vaikutusta tässä vaiheessa, mutta tilannetta seurataan tiiviisti. Jos vaihtajia on paljon, voidaan omaa toimintaa joutua jatkossa sopeuttamaan kustannusten nousun hillitsemiseksi.

Kuntayhtymä arvioi parhaillaan myös menettelyn lainmukaisuutta. Aiemmin toisen tapauksen yhteydessä mm. valtionvarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat katsoneet, ettei kunta (tässä tapauksessa Hattulan kunta) voi perustaa julkisen terveydenhuollon järjestämistä varten terveysasemaa tai sen sivupistettä oman alueensa ulkopuolelle, ellei kyse ole yhteistoimintasopimukseen perustuvasta tehtävän hoitamisesta kuntien yhteistoimintana. Tästä ei ole kysymys, sillä Hattulan kunta ei ole tehnyt sopimusta sivutoimipisteen perustamisesta Lopen kunnan kanssa. Valtionvarainministeriö on lisäksi katsonut, ettei toiseen kuntaan voi perustaa terveyskeskusta kunnan yleisen toimialan perusteella.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

Lisätiedot:

yhtymäjohtaja Jussi Savola, 019 758 5512, jussi.savola@riihimaki.fi
johtajaylilääkäri Olli Huuskonen, 019 758 5510, olli.huuskonen@riihimaki.fi