Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Kuntayhtymä on jatkuvasti mitannut asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä mm. suun terveydenhuollossa, vastaanotolla ja päivystyksessä. Tuloksia hyödynnetään säännöllisesti palvelujen kehittämisessä. Kesällä otettiin käyttöön uusi asiakastyytyväisyyden mittaamistapa, kun Riihimäen sairaalan vastaanottotoiminnoissa HappyOrNot-laitteella kerättiin asiakkailta palautetta saadusta palvelusta. Tulokset olivat erinomaiset. Tarkasteluaikana palautetta saatiin 596 asiakkaalta, joista peräti 97 % oli positiivisia.

Yhtymäjohtaja Jussi Savola: ”Kuntayhtymän yhtenä strategisena painopisteenä on asiakaslähtöinen palvelukonsepti. Vastaanoton henkilökunta ansaitsee ison kiitoksen, sillä se on onnistunut tämän tavoitteen saavuttamisessa ja positiivisen asiakaskokemuksen tuottamisessa kiitettävästi. Jos ja kun asiakkaiden valinnanvapaus terveydenhuollon palveluissa laajenee, positiivinen asiakaskokemus on jatkossa entistä suuremmassa roolissa.”

Terveyskeskus kerää säännöllisesti ja monipuolisesti asiakaspalautetta palvelujen parantamiseksi. Asiakastyytyväisyyden mittaustuloksia voi seurata jatkossa myös kuntayhtymän kotisivuilta.