Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Aluevaltuusto hyväksyi marraskuussa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä pelastustoimen maksut Kanta-Hämeen hyvinvointialueella. Nyt aluehallituksen hyväksymässä ohjeessa määritellään kriteerit sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen alentamiseen tai perimättä jättämiseen. Maksu on jätettävä perimättä, jos se vaarantaa henkilön tai perheen toimeentuloa tai elatuskykyä. Maksun alentaminen tai maksun perimättä jättäminen on ensisijaista toimeentulotukeen nähden.

Perusterveydenhuollon lääkärin käynnistä peritään 20,90 €/käynti. Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä kolmelta (3) ensimmäiseltä käyntikerralta kalenterivuoden aikana. Lääkärikäynnin maksu peritään myös todistus-/lausuntokäyntien yhteydessä. Käynti on maksuton rintamaveteraanitunnuksen omaaville. 

Lääkärin tekemä työttömän terveystarkastuksen ensimmäinen käynti on maksuton, kun terveydenhoitaja/sairaanhoitaja ohjaa asiakkaan lääkärin vastaanotolle. Mielenterveystyöhön liittyvät avosairaanhoidon palvelut ovat maksuttomia.

Päivystyskäynnin maksu perusterveydenhuollon yksikössä Pulssissa on 28,70 €/käynti. Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä arkisin kello 20.00–8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Päivystyskäynnistä perittyä maksua ei oteta huomioon laskettaessa terveyskeskuksen käyntimaksuja. 

Perusterveydenhuollossa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön vastaanotot ovat maksuttomia, kun hoitovastuu on hoitajalla. Mikäli vastaanottotapahtuma muuttuu lääkärin vastuulle, peritään lääkäripalvelun maksu. 

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 €, jos asiakas on ilman hyväksyttävää syytä jättänyt saapumatta varatulle ajalle tai asianomaiseen palveluyksikköön, eikä asiakas tai hänen edustajansa ole ennalta peruuttanut vastaanottoaikaa tai palvelua. Maksu peritään ennalta peruuttamattomista terveydenhuollon palveluista. Maksu peritään myös palvelusta, joka olisi muutoin maksuton. 

Maksu ei kuitenkaan koske sosiaalihuoltolain mukaisia lyhytaikaisia laitospalvelu- ja asumispalvelupaikkoja (aluevaltuusto 25.10.2022 § 65). Maksun saa kuitenkin periä vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana ja hyvinvointialue on varauksen yhteydessä ilmoittanut mahdollisuudesta periä tässä tarkoitettu maksu sekä antanut ohjeet ajan tai paikan peruuttamiseksi ennalta. Tiedot on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää niiden sisällön.

Lue lisää Kanta-Hämeen hyvinvointialueen sivulta:
Asiakasmaksut – OmaHäme (omahame.fi)