Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Yhtymähallitus hyväksyi keskiviikkona kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2019. Osastotoiminnan kehittämishankkeen ja muun määrärahatarkastelun seurauksena kuntayhtymän toimintakulujen kasvu kääntyi selvään laskuun ja on ensi vuonna -2,2 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Jäsenkuntamaksut pienenevät vastaavasti -1,6 %. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Riihimäen kaupungin ensi vuoden kuntamaksut perusterveydenhuoltoon pienenevät noin 453 000 euroa.

Yhtymäjohtaja Jussi Savola: ”Kuntayhtymän tulosalueet ovat tehneet talousarvion laadinnassa hienoa työtä. Työehtosopimuksissa sovitut palkankorotukset, lomarahojen palautus ja muu tavaroiden ja palveluiden kustannustason nousu huomioon ottaen kuntayhtymän toimintakulujen ja kuntalaskutuksen määrän kääntäminen ensi vuonna miinusmerkkiseksi on erinomainen suoritus. Palvelutasosta tai -laadusta ei ole kuitenkaan tarvinnut tinkiä. Esimerkiksi maksuton ehkäisy tullaan laajentamaan nykyisestä alle 20-vuotiaista alle 25-vuotiaisiin ja asiakasprosessien sujuvuuteen ja tehokkuuteen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Vastaavasti kuntayhtymän henkilökunnan työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen tulee olemaan ensi vuonna yksi sisäisen toiminnan kehittämisen painopistealue. Talousarvio antaa hyvät lähtökohdat toteuttaa kuntayhtymän strategiaa ja valmistaa organisaatiota edelleen mahdolliseen maakuntauudistukseen.”

 Lisätiedot: yhtymäjohtaja Jussi Savola, p. 040 330 5512