Takaisin ajankohtaisiin artikkeleihin

Tiedote 20.11.2019

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallitus päätti kokouksessa 20.11.2019 panostaa vahvasti perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon saatavuuden parantamiseen. Yhtymähallitus piti avoterveydenhuollon henkilöstöresurssin kehittämissuunnitelman toteuttamista välttämättömänä kiireettömän hoidon saatavuuden parantamiseksi. Yhtymähallitus totesi, ettei perustason vahvistamisen käynnistämisessä voida enää odottaa, vaan asiassa on ryhdyttävä konkreettisiin toimenpiteisiin.

Päätöksessä yhtymähallitus edellytti, että yhtymähallituksen joulukuun kokoukseen valmistellaan esitys suunnitelman aikataulusta, rahoituksesta ja perustettavista viroista niin, että avoterveydenhuollon kehittämissuunnitelman toteuttaminen voidaan käynnistää vuoden 2020 aikana.    Käytännössä suunnitelman toteuttaminen tarkoittaa kuntayhtymän talousarvion muuttamista. Suunnitelman tavoitteena on, että suunnittelukauden lopulla Riihimäen seudun asukkaat pääsevät kiireettömään hoitoon viikossa hoidon tarpeen arvioinnista.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Kaisu Kotirinta: ”Perustason vahvistaminen on tutkitusti tehokkain keino pienentää erikoissairaanhoidon kustannuksia. Yhtymähallitus piti tärkeänä, että Riihimäen seutu kulkee perustason vahvistamisessa etujoukoissa ja ryhtyy konkreettisiin toimenpiteisiin kiireettömän hoidon saatavuuden parantamiseksi.”

Yhtymäjohtaja Jussi Savola: ”Yhtymähallituksen päätös on selvä ja vahva signaali siitä, että Riihimäen seudulla halutaan panostaa terveydenhuollon perustason vahvistamiseen ja seudun asukkaiden palveluiden parantamiseen. Yhtymähallituksen päätös on aivan oikea ja nostaa kiireettömän hoidon saatavuuden parantamisen kuntayhtymän toiminnan keskiöön.”

Johtajaylilääkäri Olli Huuskonen: ”Yhtymähallitus teki rohkean päätöksen, joka antaa Riihimäen seudulle erinomaiset edellytykset kulkea terveyskeskustyön kehittämisen kärkijoukossa. Terveyskeskuksen resurssien suunnitelmallinen lisääminen parantaa terveydenhuollon kokonaiskustannustehokkuutta, ja edistää terveyskeskuksen mahdollisuuksia rekrytoida kokeneempaa henkilöstöä ja saada enemmän yleislääketieteen erikoislääkäreitä työskentelemään pitkäaikaisesti kuntayhtymässä. Osaava ja pysyvä, väestön tunteva henkilöstö on avainasemassa, kun halutaan vaikuttaa niin lääkemääräysten, tutkimusten kuin erikoissairaanhoitoon lähettämisen kustannuksiin. ”

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa on suunniteltu hoitotakuuta tiukennettavaksi niin, että kiireettömään hoitoon pääsee viikon (7 pv) kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. THL:n arvion mukaan tämä edellyttäisi 1600–2600 uutta lääkäriä terveyskeskuksiin, mutta paljon voidaan saada aikaan kehittämällä järjestelmää ja sen toimintaa laaja-alaisesti. Tavoite nopeammasta hoitoon pääsystä voitaisiin saavuttaa n. 1000 lääkärin lisäyksellä terveyskeskuksiin, joista n. 700 olisi uusia vakansseja.

Avoterveydenhuollon henkilöstöresurssin kehittämissuunnitelmassa suunnittelukauden lopulla kuntayhtymässä toimisi seitsemän uutta lääkäriä, neljä uutta sairaanhoitajaa ja kaksi uutta fysioterapeuttia.

Lisätiedot:

yhtymäjohtaja Jussi Savola, p. 040 330 5512
johtajaylilääkäri Olli Huuskonen, p. 040 330 5510