Klinikkamaksut 1.6.2022 alkaen löytyvät täältä.

Klinikkamaksut 1.6.2016

Eläinlääkärin perimän palkkion lisäksi eläimen käynnistä kuntayhtymän vastaanotolla kuntayhtymä perii eläimen omistajalta tai haltijalta 12.40–43,40 euron klinikkamaksun. Klinikkamaksulla katetaan vastaanoton vuokrasta ja varustuksesta, avustajasta ja muista vastaavista kustannuksista aiheutuvia kustannuksia.

Maksu on potilaskohtainen eli jos samalla omistajalla on useampi eläin mukanaan samalla käynnillä, peritään jokaisesta hoidettavasta potilaasta luokituksen mukainen klinikkamaksu. Klinikkamaksuun lisätään arvonlisävero (24 %).

Klinikkamaksu peritään pääsääntöisesti vastaanottokäynnin yhteydessä.
Poikkeustapauksissa klinikkamaksusta tulee 2 kk:n kuluessa lasku eläimen omistajalle / haltijalle kotiin.

Klinikkamaksua ei peritä:
  • luonnonvaraisten eläinten, opas-, poliisikoirien ja vastaavien hoidosta
  • hoidettaessa eläin eläinlääkärin kotivastaanotolla tai kotikäynnillä
  • käynnit, joiden yhteydessä eläinlääkäri ei peri toimenpidepalkkiota (esim. rokotus, pelkkä kliininen perustutkimus, jatkoinjektio, kontrollikäynti). Vientitodistus, passi, tunnistamismerkintä, lintujen ja pikkujyrsijöiden yksinkertaiset hoidot ja eutanasia
Klinikkamaksun suuruus 12,40 euroa (alv 24% sisältyy)
  • peruskirurgia ja -toimenpiteet, esim. pienen haavan ompelu, katetrointi, kissan kastraatio, vähäisen hammaskiven tai maitohampaan poisto, toimenpiteitä vaativat silmä-, korva-, ihotulehdukset, veri- ja raapenäytteenotto, UÄ –tiineystarkastus, kissan eutanasia.
Klinikkamaksun suuruus 24,80 euroa (alv 24% sisältyy)
  • vaativat toimenpiteet, esim. koiran kastraatio ja sterilisaatio, kissan sterilisaatio ja sektio, koiran eutanasia,synnytysapu, runsaan hammaskiven tai pysyvien hampaiden poisto, vaativia tai aikaa vieviä toimenpiteitä edellyttävät iho- ja sisäelinsairaudet (esim. nesteytys, märkivät isot haavat, karvojen ajelu laajalta alueelta), pentueen tarkastus
Klinikkamaksun suuruus 43,40 euroa (alv 24% sisältyy)
  • erittäin vaativa kirurginen toimenpide, esim. koiran sektio ja märkäkohtuleikkaus, vatsalaukun kiertymä- ja vierasesineleikkaus, laajan tai usean kasvaimen poisto
  • toimenpiteestä riippumatta aina päivystysaikana ja ulkopaikkakuntalaisten osalta (kesäasukkaat ovat ulkopaikkakuntalaisia!)

Perusteet:

Yhtymähallituksen päätös (18.5.2016 § 78)

Lisätietoja: Terveysvalvonnan johtaja Pirkko Sukula, puh. 019 758 5770.