Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu ILPPA

Ympäristöterveydellä on käytössä valtakunnallinen sähköinen ilppa-ilmoituspalvelu elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittelyyn (ilppa-esite).

Ilpassa voit ilmoittaa elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan aloittamisesta, toimijan vaihtumisesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja toiminnan lopettamisesta. Tiedot menevät viranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti. Ilppa-palvelun ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto (lisätietoja Ruokavirasto).

Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitaan Suomi.fi -valtuutus yritykseen, jolle ilmoitus halutaan tehdä.

Lisätietoja voit kysyä terveystarkastajilta.

Tulostettavat lomakkeet

Ilmoituksen voi lähettää edelleen Riihimäen seudun ympäristöterveyteen myös paperisena tai sähköpostilla.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky
Ympäristöterveysosasto
Kallionkatu 10-16 C
11100 Riihimäki

sähköposti: ytos(at)riihimaki.fi

Elintarvikelain mukaiset hakemukset ja ilmoitukset

Elintarvikehuoneistoilmoitus – (PDF)

ILPPA – Elintarvikehuoneistoilmoitus – sähköinen ilmoitusjärjestelmä

Elintarvikehuoneistoilmoitus – täytettävä (Word)

Tiedottaminen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet

Ilmoitus alkutuotannosta tai alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta

Terveydensuojelulain mukaiset hakemukset ja ilmoitukset

Terveydensuojelulain 763/1994 tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä ympäristössä, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisen terveydelle.

Terveydensuojelun tehtävänä on valvoa asuntojen ja muiden julkisten oleskelutilojen terveelli­syyttä. Julkisia oleskelutiloja ovat mm. kokoontumis- ja majoitushuoneistot, liikuntatilat, koulut, päiväkodit, vanhainkodit tai vastaavat laitokset, uimahallit, uimarannat ja kauneushoitolat. Tehtä­viin kuuluu myös valvoa talous- ja uimaveden sekä uima-allasveden laatua.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus terveydensuojeluviranomaisille myös sellai­sesta toiminnan perustamisesta tai käyttöön otosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asukkaille.

Tarkempaa tietoa ilmoitusten antamisesta: Ohjeita terveydensuojelulain mukaisista ilmoituksista

Ilmoitus terveydensuojelulain mukaisen toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muutoksesta, lopettamisesta, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta

ILPPA – Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus – sähköinen ilmoitusjärjestelmä

Asunnontarkastuspyyntö

Hakemus: Talousvettä toimittava laitos

Ilmoitus: Talousveden jakelualue

Tupakan ja nikotiininesteiden vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupailmoitus, Ilmoitus nikotiininesteiden vähittäismyynnistä, Ilmoitus tietojen muutoksesta tai myynnin lopettamisesta. (pdf-tiedosto)

Sähköinen ilmoitus Valviran sivuilla.

Nikotiinivalmisteiden (nikotiinikorvaustuotteet) myyntilupailmoitus tai ilmoitus myynnin lopettamisesta.