Valvontasuunnitelmissa kerrotaan ympäristöterveydenhuollon etukäteen suunnitellut painopistealueet. Mikäli valvottavissa kohteissa tai muussa vastaavassa tapahtuu muutoksia muutetaan valvontaa vastaavasti.

Valvontasuunnitelma sisältää valvontasuunnitelman yhteisen osion sekä elintarvikevalvonnan, terveysvalvonnan, tupakkavalvonnan ja eläinlääkintöhuollon omat osiot.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2022